Aktuelt

Time same dag

Vårt mål er at du skal nå kunne få time  hjå din fastlege same dag. Dette er vanskeleg med fulle lister og vi klarer det ikkje godt nok i dag. Men du vil støtt få time hjå ein annan lege om det haster og du må inn same dag.

Dersom du ynskjer å byte fastlege: Gå inn på helse.no, sjekk linken nedanfor.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Hugs at du og kan bestille time hjå fastlegen din via vår heimeside:

www.vagahelsesenter.no

Dersom du ikkje får det til, ta kontakt med oss på helsesenteret, så skal vi hjelpe deg.

 

Ad. avbestilling av time

Ikkje møtt til bestilt time vil bli fakturert.

Så hugs og avbestill timen snarast og seinast 24 timar før di avtale.

Avbestilling seinare enn 24 timer vil bli fakturert.