Aktuelle lenker

Ventetider:
http://www.sykehusvalg.no/ (ventetider sjukehus) 

 
Medisinsk informasjon:
www.legeforeningen.no (den norske legeforening)
www.felleskatalogen.no   (legemiddelinformasjon)
 http://www.nasjonalforeningen.no (generelle helseråd)
www.ryggnett.no (rygglidingar mm.)
www.ryggforeningen.no  (rygglidingar)
http://www.freemedicaljournals.com (gratis medisinske tidsskrift)
http://bmj.com (British Medical Journal)
http://www.psykiskhelsearbeid.no/ (om psykisk helse)
www.r-bup.no  (kompetansenettverk småbarns psykiske helse)

 
Smittevern:
www.fhi.no (Folkehelseinstituttet)
www.mattilsynet.no (Mattilsynet)
www.vetinst.no (Veterinærinstituttet)

 
Offentlege instansar:
www.vaga.kommune.no  (Vågå kommune)
www.bedrekommune.no   (kommuneinformasjon)
http://www.nav.no/ (trygdeinformasjon)
http://helsedirektoratet.no (Helsedirektoratet)
www.ks.no (Kommunenes sentralforbund)
https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do (sjå fastlegar)
https://tjenester.nav.no/minfastlege/ (byte av fastlege)

 

Kvalitetsutvikling:
www.kup.no (kvalitetsutvikling i allmenn praksis)