Bytte fastlege

Ny og sikrere selvbetjening for å bytte fastlege.

https://helsenorge.no/ny-selvbetjening-for-a-bytte-fastlege