Eportal

Vår Eportalløsning fungerer ikke lenger. Gå inn på helsenorge.no for å bestille deg time, resept eller kommunisere med din fastlege.