Fysioterapi

Frå 01.01.18 treng du ikkje lenger henvisning frå lege for å få stønad til fysioterapi.

Fysioterapeut har eit sjølvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tenesteytare.

Fysioterapeuten skal og ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale som trer i kraft 01.01.18.

Du kan lese meir om dette på Helfo sine sider. Følg linken nedanfor.

https://helfo.no/viktige-meldinger/bortfall-av-krav-til-henvisning-til-fysioterapeut