Førerkort

Det er nye krav til førerkort fra 1 Oktober 2016

Les kva som er nytt ved å følge lenka nedanfor

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen