Pasientreiser

Forenkla ordning for dekning av pasientreiser frå 1. oktober 2016

Frå 1. oktober kan pasientar søkje om å få dekt nokre typar pasientreiser på nett.

Du treng ikkje legge ved oppmøtebekrefting, denne hentast frå offentlege registre.

Følg linken nedanfor så får du meir informasjon om ordninga.

http://www.pasientreiser.no/reise-uten-rekvisisjon/elektronisk-innlevering/