Om oss

Velkomen til Vågå helsesenter!

 

Formålet med denne heimesida er å gjere det enkelt og raskt for deg å kome i kontakt med oss. Her kan du gjere enkle bestillingar utan å vente på telefonen. Du kan:

 

  • Bestille time
  • Fornye resept på faste medisinar
  • Sende spørsmål og få informasjon på e-post

Vi har telefontid alle kvardagar 08.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00, tysdagar først frå klokka 09.00 på grunn av møte.

Treng du legehjelp etter kl 1500 ring 116117 eller 113.

Vågå har felles legevakt saman med kommunane  Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Sel. Legevakta er  stasjonert på Lokalmedisinsk senter på  Otta.
Legevakt på kvardagar frå kl 1600 – kl 0800.
Legevakt på helg heile døgnet.

iss du treng legehjelp på kveld eller helg, ring 116117.
Hastar det veldig ring 113 (AMK)

 

Våre tilbod

  • Legeteneste
  • Helsestasjon og skulehelseteneste
  • Psykiatrisk sjukepleie
  • Jordmorteneste
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi