Ergoterapi

Ergoterapeut Nicole Kolobekken er ute i svangerskapspermisjon

Vikar for ho er Lina Randem, ho er å treffe på same telefonnummer som Nicole.

Ergoterapeuten kan:

  • Hjelpe deg med å kome i aktivitet.
  • Hjelpe deg med å søkje om hjelpemidlar.
  • Gje råd om tilrettelegging og tilpassing av private og offentlege bygg for funksjonshemma.

 

Ergoterapeut Lina Randem jobber 90% stilling
Er å treffe måndagar – torsdagar. Fri annakvar fredag.
Tlf. 61 29 37 66 eller mob. 488 93 996.

Har kontor i kjellaren på Vågåheimen.