Fysioterapi

Fysioterapeutar: Richard Wijgaart og Elin Langbakk.
Kontortid: måndag – fredag: 08.00 – 15.00.
Kontakttelefon: 61293700.

 
Vi tek imot pasientar til behandling/undersøking med og utan tilvising frå lege. (Utan tilvising fell trygderefusjonen bort).