Jordmortenesta

Jordmortenesta

Anne Marie Berstad er ute i permisjon frå 21.08.17 – 21.08.18.

Vikar er Jordmor Marita Ruohoranta, sjå kontakt informasjon lenger ned.

Velkommen til konsultasjon hos jordmor ved Vågå Helsestasjon. Jordmor har kontordag to dagar i veka. Desse dagene kan variere grunna vakter ved LMS Otta. Jordmor vil gje deg god svangerskapsomsorg slik at du skal kunne oppleve denne tida som positiv og sikre deg og barnet best mogleg velvære. Jordmor ynskjer å skape ei fin forventing fram mot fødselen og til den nye foreldrerolla. Det blir sett av god tid til samtale, informasjon og undervisning. Alle gravide har ulike behov og vi prøver å tilpasse omsorgen slik du ynskjer.

 

Jordmor samarbeider tett med helsesystrene i kommunen, i f t foreldreførebuande kurs, heimebesøk, spørsmål om amming og barseltid, helsestasjon for ungdom, og undervisning i skulen.

Jordmor samarbeider med fastlege, og med spesialisthelsetenesta, og kan henvise direkte til ultralyd, gynekolog og fødepoliklinikk dersom det er behov for det. Jordmor kan også kontaktas ved andre spørsmål om kvinnehelse.

 

Kontakt:

  • Jordmor Marita Ruohoranta: epost:  Marita.ruohoranta@vaga.kommune.no
  • Telefonnummer: 414 94 635
  • For timebestilling kan du og ringe Vågå Helsesenter – tlf. 61293700

Jordmorvakt:

  • Nord Gudbrandsdalen har interkommunalt jordmorvaktsamarbeid. Jordmor som har vakt holder fysisk til ved LMS Otta. Jordmorvakta er døgnåpen.
  • Jordmor på vakt har mobil nr: 94159061