Konsultasjon

Konsultasjonar berre etter timebestilling, i ordinær kontortid. Heimebesøk berre etter avtale.