Prisar

Prisoversikt for de vanligste tjenestene.

Gjeldande frå 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Barn under 16 år er gratis.

Egenandeler:

  •  Konsultasjon hos allmennlege kr 152
  • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
  • Konsultasjon hos turnuslege kr 152
  • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving kr 54
  • Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist                                 kr 65
  • Tillegg for taking og innsending av blodprøver kr  54
  • Tillegg for taking og innsending av andre prøver kr 54
  • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) kr 54
  • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. pr. brev, faks, telefon, epost etter ynskje frå pasienten  kr 59
  • For bestilt enkelttime som avbestillast seinare enn 24 timar får du ein faktura   kr 152/201

 

Fjerne sting  kr 61/91
Sårbehanding lite sår kr 91
Sårbehandling stort sår kr 128/173
Gynekologisk undersøking kr 60
Spiral kr 600
Øreskylling kr 158
Venesectio/blodtapping kr 60
Spirometri kr 90
EKG kr 90
Gravitest kr 100
Cortison injeksjon pr.ml. kr 50
Lederspan injeksjon pr.ml kr 150
Glukosebelastning kr 173
Vortebehandling kr 127
Kateter kr 200
Boostrix Polio kr 255
DiTebooster kr 115
Legeerklæring ved utstedelse av førerkort kr 490
Attest for diabetes kr 575
Utskrift av journal kr 85
Henvisning kr 59

Arbeids EKG                                                              kr 90

RTest                                                                        kr 90