Psykiatrisk sjukepleie

Psykiske helsesteneste har kontor i 2. etasje på helsesenteret.
Vi kan tilby samtalar og heimebesøk til menneske med psykiske lidingar, menneske i krise og sorg, og til pårørande. Det er ikkje nødvendig med tilvising hit, og tenesta er gratis.

 

Arbeidstid måndag – fredag 08.00 – 15.30.

Telefon: 61293700
Psykiatrisk sjukepleiar og fagleg ansvarleg for tenesta : Guro Frydenlund
Miljøterapeut:  Ann Inger Damstuen.

Sjukepleiar: Camilla Letrud
Aktivitør: Gro Aateigen

Magnhild Råstad

Vikar: Anne Berit Haugen