Fysioterapi for born 0-20 år

Fysioterapi til barn og unge 0 – 20 år

– Som ein del av helsestasjonstenesta og skulehelsetenesta er denne fysioterapiressursen ein del av grunnbemanninga i det førebyggjande og helsefremjande arbeidet for barn og unge, 0-20 år.

– Utredning og oppfølging av henviste barn og unge (frå foreldre, skule, barnehage eller helseteneste.)

– Vegleiing av føresette og/eller personell i barnehage og skule v/behov.

– Fysioterapeuten har eit tett samarbeid med dei øvrige tilsette i helsestasjons- og skulehelsetenesta.

– Barn og unge 0-20 år har gratis fysioterapioppfølging i Vågå kommune.

 

Kontakt

Fysioterapeut med særskilt ansvar for barn og unge Hege Bestume-post: hege.bestum@vaga.kommune.no

  • Er å treffe kl. 08.00 – 15.30 måndag, tysdag, torsdag og fredag.
  • Telefonnummer: 612 93 754/954 82 265