Turnuskandidatar

Legekontoret deltek i videreutdanning av legar.

Vår turunuslege i perioda: 01.03.18 – 31.08.18 heter Nicolai Saatvedt Brekke.

Formålet med turnuskandidatar i allmenn praksis er å utdanne velfungerande praktiserande legar som kan stå for ei sjølvstendig pasientbehandling på eit fagligt høgt nivå. Ei god legeutdanning oppnår ein ved ei vekselvirkning mellom turnuskandidaten og den rettleiande legen på legekontoret.

 

Ein turnuskandidat er ein ferdig utdanna lege som har hatt minimum 6 månader praksis på eit sjukehus før dei kjem ut i ein allmennpraksis.